Smog, pierwotnie zauważony w połowie XIX wieku w mocno uprzemysłowionych krajach Europy, dziś stanowi globalny problem. Słowo “smog” pochodzi od połączenia angielskich terminów “smoke” (dym) oraz “fog” (mgła). Czym dokładnie jest smog i dlaczego się pojawia? Jest to zjawisko polegające na zanieczyszczeniu powietrza przez mieszaninę dymu, pyłu i gazów. Powstaje na skutek działalności człowieka, głównie w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, drewno czy olej opałowy…CZYTAJ DALEJ