Ciąża to fizjologiczny stan w życiu kobiety. Jeśli przebiega prawidłowo, a kobieta dobrze się czuje, powinna funkcjonować jak dotychczas. Jednak są pewne rzeczy, których należy bezwzględnie unikać w tym stanie. Niewątpliwie jedną z nich jest alkohol zaklasyfikowany do grupy najsilniejszych czynników teratogennych, czyli czynników zewnętrznych mających szkodliwy wpływ na płód. potrafi on wyrzą- dzić nieodwracalne w skutkach zaburzenia u nienarodzonego dziecka czyli alkoholowy zespół płodowy – fas (fetal alcohol syndrome).

Zaburzenia te dotyczą zarówno sfery umysłowej jak i fizycznej. Wyróżnia się cztery główne kryteria służące do diagnozowania FAS: • udowodnione picie alkoholu przez ciężarną, • opóźniony wzrost płodu, jak również dziecka po urodzeniu, • uszkodzenie mózgu, powodujące m.in. zaburzenia neurologiczne, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania, • anomalie budowy kończyn, wady narządów wewnętrznych, deformacje twarzoczaszki. WPŁYW PICIA ALKOHOLU NA ROZWÓJ DZIECKA Zaburzenia FAS można podzielić na pierwotne i wtórne. Zaburzenia pierwotne to wszystkie nieprawidłowości występujące już od urodzenia. Jeśli dziecko nie było odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i leczone rozwijają się dodatkowo zaburzenia wtórne. Zaburzenia pierwotne: • związane są z uszkodzeniem OUN (ośrodkowego układu nerwowego): problemy ze słyszeniem, opóźniona zdolność mówienia, zmniejszone pole widzenia, słaba pamięć wzrokowa, trudności w odbieraniu bodźców, w uczeniu się, brak umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych osób oraz przewidywania i rozumienia konsekwencji swoich działań… CZYTAJ DALEJ