Badanie cytologiczne jest podstawowym badaniem profilaktycznym szyjki macicy, które pozwala ocenić czy jej komórki są prawidłowe. Regularnie wykonywane badanie, jest jak dotąd najskuteczniejszym sposobem wykry wania raka szyj ki macicy, który jest jednym z najczęściej stwierdzanyc h nowotworów złośli wyc h u kobiet w polsce (6 miejsce w 2013 roku). Szacuje się, że dziennie diagnozuje się go u ok. 10 kobiet, a 5 z nich umiera – często dlatego, że zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Rak szyjki macicy nazywany jest „cichym zabójcą”, gdyż jego rozwój jest powolny i może trwać nawet kilkanaście lat nie dając żadnych objawów. Tymczasem cytologia pozwala na wykrycie stanu przednowotworowego lub choroby na wczesnym etapie, dając możliwość całkowitego wyleczenia.

PIERWSZA CY TOLOGI A NA PIERWSZE BADANIE CY TOLOGICZ – NE PACJ ENTKA POWINNA SIĘ ZGŁO SIĆ PO UKOŃCZ ENIU 25 RO KU ŻYCI A (NAJPÓŹNIEJ PRZ ED UKOŃCZ ENIEM 30 R. Ż). U niektórych kobiet zaleca się wykonanie pierwszego badania w jeszcze młodszym wieku. Należą do tej grupy nastolatki molestowane w okresie dojrzewania, kobiety zakażone wirusem HIV, bakterią Chlamydia trachomatis, palące tytoń oraz kobiety, które bardzo wcześnie rozpoczęły współżycie. U tych ostatnich zaleca się wykonanie badania nie później, niż wciągu 3 lat od inicjacji seksualnej. PRZ EBI EG I PRAWIDŁO WE WYKONANIE BADANIA Badanie odbywa się na fotelu ginekologicznym i polega na pobraniu przez lekarza lub położną wymazu z nabłonka szyjki macicy przy pomocy wziernika i specjalnej szczoteczki. Pobrany materiał jest następnie przesyłany do pracowni cytodiagnostycznej, w której zostaje poddany ocenie pod mikroskopem. Badanie cytologiczne nie należy do najprzyjemniejszych, może mu towarzyszyć uczucie lekkiego dyskomfortu, lecz jest całkowicie bezpieczne i w większości przypadków bezbolesne. Badanie powinno być wykonywane co roku, natomiast jeżeli pacjentka nie jest obarczona czynnikami ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, a wcześniejsze wyniki rozmazów cytologicznych były prawidłowe, badanie cytologiczne można powtarzać co 3 lata… CZYTAJ DALEJ