Progeria, inaczej określana jako „przedwczesna starość” lub zespół progerii Hutchinsona-Gliforda (HGPS), jest rzadko występującym zespołem uwarunkowanym genetycznie. HGPS dotyka w równym stopniu kobiety jak i mężczyzn oraz wszystkie grupy etniczne. Jedno na 4 miliony dzieci rodzi się z mutacją genu LMNA. Progeria jest czasem nazywana chorobą „Benjamina Buttona” ze względu na głównego bohatera filmu „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”…CZYTAJ DALEJ