Bólem, według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Bólu jest: subiektywnie, przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu. Proces powstawania, odczuwania i reagowania na ból jest bardzo skomplikowany. W dużym uproszczeniu polega to na tym, że pewien bodziec mechaniczny, stan zapalny lub inny czynnik podrażnia receptory bólowe. Procesowi temu towarzyszy pobudzenie układu współczulnego (podwyższone ciśnienie krwi, szybsze tętno) oraz wydzielanie niektórych hormonów (np. adrenaliny).

RODZAJE BÓLU Ból można podzielić na dwie grupy: • BÓL OSTRY, który zazwyczaj powstaje na skutek uszkodzenia tkanek lub jest ciężkim schorzeniem, na ogół ma charakter ostry i napadowy, może pojawiać się kilka razy dziennie, z reguły towarzyszy choremu miesiącami, a nawet latami. Bólem ostrym jest: ból związany z urazami mechanicznymi, obrażeniami, ból wieńcowy, rwa kulszowa, neuralgia (nerwoból). • BÓL PRZEWLEKŁY, mniej dotkliwy i łagodniejszy w przebiegu niż ból ostry, ma zazwyczaj postać przewlekłą. Bólem przewlekłym są bóle reumatyczne, migrenowe, nowotworowe, pourazowe, fantomowe. Gdy odczuwamy jakikolwiek rodzaj bólu, odruchowo sięgamy po środek przeciwbólowy. Są jednak sytuacje, kiedy doustna terapia jest już nieskuteczna lub niemożliwa ze względu na stan pacjenta (uzależnienie od leków przeciwbólowych, problemy z połykaniem, choroba wrzodowa), wtedy właśnie sięgamy po środki przeciwbólowe działające miejscowo. NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ BÓLU ODCZUWANEGO W JAKIMŚ KONKRETNYM MIEJSCU JEST STAN ZAPALNY, który powstaje w wyniku stłuczenia, skręcenia lub innych urazów. Stan zapalny występuje także w przebiegu chorób zwyrodnieniowych kości i stawów. Stan zapalny wywołuje ból, zaczerwienienie, bardzo często też opuchliznę i obrzęki. POSTACI LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH I SUBSTANCJE AKTYWNE W zależności od rodzaju i nasilenia bólu możemy zastosować odpowiednie farmaceutyki działające miejscowo, które nie obciążają układu pokarmowego i mają mniej działań niepożądanych niż doustna farmakoterapia. Preparaty działające miejscowo mają wysoką skuteczność, a jednocześnie zapobiegają wystąpieniu działań niepożądanych, takich jak przy stosowaniu środków doustnych. Nie występują też czynniki drażniące układ pokarmowy oraz obciążające układ sercowonaczyniowy… CZYTAJ DALEJ