Wydawać by się mogło, że żyjemy w czasach kiedy medycyna tak szybko gna do przodu, że jest w stanie wyleczyć lub przynajmniej spowolnić rozwój większości chorób, a powszechny dostęp do sieci stanowi antidotum na stereotypy i niewiedzę na temat HIV i AIDS. Niestety tak nie jest. Wielu ludzi wciąż je utrwala, nie mając podstawowej wiedzy o przyczynach, przebiegu i leczeniu tej choroby. W poniższym artykule przybliżymy kwestię choroby, która dziesiątkuje nie tylko ludność Trzeciego Świata, ale stanowi także duży problem w Europie. HIV A AIDS CZY TO TO SAMO?

Określenia HIV i AIDS wbrew niektórym opiniom nie są synonimami. Oba skróty pochodzą z języka angielskiego i oznaczają kolejno: wirus nabytego upośledzenia odporności (Human Immunodeficiency Virus – HIV) oraz syndrom nabytego braku odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS). AIDS to końcowy etap zakażenia wirusem HIV w ludzkim organizmie. Z drugiej strony DANA OSOBA MOŻE BYĆ NOSICIELEM WIRUSA HIV I NIGDY NIE ZACHOROWAĆ NA AIDS. Wirus HIV należy do rodzaju retrowirusów. W obrębie tej grupy wyróżnia się dwie podrodziny: onkowirusy oraz lentiwirusy. Do tej drugiej należy właśnie wirus HIV. Lentiwirusy nie są onkogenne, czyli nie wywołują nowotworów, powodują natomiast długotrwałe zakażenia prowadzące do przewlekłych chorób i w konsekwencji do śmierci. ISTOTĄ INFEKCJI HIV JEST ZAKAŻENIE PRZEDE WSZYSTKIM LIMFOCYTÓW T ODPOWIEDZIALNYCH ZA OBRONĘ USTROJU PRZED PATOGENAMI, a także węzłów chłonnych i komórek ośrodkowego układu nerwowego. Namnażanie wirusa HIV jest procesem bardzo dynamicznym. Ustalono, że nawet w bezobjawowej fazie zakażenia, mogącej trwać aż 10 lat, każdego dnia powstaje ponad tysiąc nowych cząstek wirusowych. Okres utajenia choroby kończy się GWAŁTOWNYM ZAŁAMANIEM ODPORNOŚCI ORGANIZMU. Dochodzi do zakażeń drobnoustrojami tj. Toxoplasma, Aspergillus, Herpex simplex. Opracowano listę schorzeń, które mogą sugerować zakażenie HIV. Są to np. gruźlica, bakteryjne zapalenia płuc, zapalenie siatkówki z utratą widzenia lub inwazyjny rak szyjki macicy. Jeśli do szpitala zostanie przyjęta osoba z podejrzeniem lub rozpoznaniem wymienionych schorzeń to obowiązkowo musi być przebadana w kierunku HIV… CZYTAJ DALEJ