Niedawno ukazała się najnowsza edycja raportu „Health at the Glance 2017”. Ukazuje on szczegółowe dane dotyczące zdrowia w krajach zrzeszonych w OECD. Jak w tym zestawieniu wypada Polska?

• Średnia oczekiwana długość życia dla krajów OECD to 80,6 lat. Wynik dla Polski jest niestety poniżej tej średniej i wynosi 77,6 lat.
• Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc pod względem umieralności na nowotwory. Na pierwszym miejscu wśród obu płci znajduje się nowotwór płuc, który u mężczyzn stanowi aż 25,5% śmiertelności spośród wszystkich nowotworów. Jednocześnie u kobiet ten odsetek wynosi 17,5%, a na drugim miejscu znajduje się nowotwór piersi z wynikiem 14,4%.
• Polska nadal notuje wysoki odsetek palaczy w porównaniu do reszty zrzeszonych państw. Podobnie jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu. Nadal jednak wyprzedzają nas Czesi czy Francuzi.
• Raport potwierdził także to o czym się już od jakiegoś czasu wiele mówi, a mianowicie fatalną jakość powietrza w Polsce. Gorzej wypada zaledwie 5 krajów w tym Korea Południowa i Chiny.
• Polska ma także jeden z najwyższych wskaźników jeżeli chodzi o czas oczekiwania na operację zaćmy. W naszym kraju wynosi ponad 400 dni, podczas gdy średnia dla OECD to… 97 dni.
• Według raportu Polska ma jeden z najwyższych wskaźników jeżeli chodzi o ilość przepisywanych pacjentom antybiotyków. • Polska znajduje się na szarym końcu listy państw co do wydatków na zdrowie per capita. W skali roku jest to 1798 USD, podczas gdy średnia OECD wynosi 4003 dolary na osobę.
• Niestety nasz kraj kiepsko wypada także jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców. Odsetek ten wynosi zaledwie 2.3, dla porównania w Czechach jest to 3.7, a w Grecji aż 6.3. Trudno się temu dziwić. Według raportu lekarze specjaliści w Polsce zarabiają najmniej w porównaniu do średniej krajowej.

CZYTAJ DALEJ